#ArmyPrinciplesW 2008 r został opublikowany dokument, który zdefiniował 12 zasad zarządzania wiedzą w United States Army, potraktowanej tu jak każde inne przedsiębiorstwo. Każda zasada ma przypisane racjonalne uzasadnienie i konsekwencje z niej wynikające. Dokument można ściągnąć stąd;
ja ograniczę się do samych zasad. Oto one:

Ludzie i kultura organizacyjna

 1. Szkolić i edukować liderów Zarządzania Wiedzą, managerów i championów
 2. Nagradzać dzielenie się wiedzą
 3. Ustanowić ramy współpracy
 4. Wykorzystywać każdą interakcję, jako okazję do gromadzenia i dzielenia się wiedzą
 5. Zapobiegać utracie wiedzy

Procesy

 1. Chronić i zabezpieczać informację i zasoby wiedzy
 2. Włączyć zasoby wiedzy (linki, podcasty, video, dokumenty, symulacje, wiki i inne) do standardowych procesów biznesowych i umożliwić dostęp tym, którzy potrzebują tej wiedzy.
 3. Stosować w całej organizacji przepisy prawa oraz standardowe zasady biznesowe i procesy

Technologia

 1. Stosować standardowe narzędzia współpracy
 2. Stosować otwartą architekturę aby umożliwić dostęp i wyszukiwanie ponad granicami
 3. Stosować solidne narzędzia wyszukiwania , aby dotrzeć do wiedzy kontekstowej i magazynów wiedzy
 4. Stosować portale, które pozwalają na jednorazowe logowanie i uwierzytelnianie w globalnej organizacji, włączając w to partnerów

Dobra lista do zastosowania w każdej firmie, choć z patrząc z perspektywy biznesu, widać, że brakuje na niej kilku elementów, co wynika z tego, że US Army kieruje się własnym, utrwalonym mocno i rozbudowanym systemem zasad, które zastępują te elementy.
W każdej innej organizacji listę warto byłoby jednak rozbudować o elementy związane z pobudzaniem chęci do poszukiwania wiedzy oraz mechanizmy włączania do powtórnego użycia wiedzy już przechwyconej. Nie ma tu też zasad, które łączą Zarządzanie Wiedzą z celami biznesowymi organizacji, a które są fundamentem wdrożenia Zarządzania Wiedzą oraz ani słowa o ważnym elemencie Zarządzania Wiedzą jakim jest Governance (oczekiwania, mierniki, wsparcie). co skądinąd jest całkiem zrozumiałe.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *