Assessment to badanie, które ma na celu ocenę aktualnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji. To dobry punkt startowy dla wdrożenia:

 • analizuje się stan obecny zarządzania wiedzą organizacji (każda organizacja zarządza swoją wiedzą, inaczej nie mogłaby funkcjonować, tyle, że w tym zarządzaniu są luki, które kosztują);
 • identyfikuje luki (blokady w przepływie wiedzy);
 • porównuje z najlepszymi (benchmarking);
 • wskazuje dobre praktyki w każdym z badanym obszarów.

Jak to można zrobić?

Można to zrobić w oparciu o serię wywiadów przeprowadzanych z pracownikami, których celem jest zidentyfikowanie tego:

 • co funkcjonuje w organizacji,
 • czego brakuje,
 • co wymaga poprawy.

Badane są 4 elementy składające się na transfer wiedzy:

 • komunikacja;
 • przechwytywanie wiedzy;
 • synteza;
 • upowszechnianie;

Dla każdej z nich badany jest stan każdego z 4 składników Struktury Zarządzania Wiedzą (Framework) na który składają się:

 • Role i odpowiedzialności
 • Procesy
 • Technologia
 • Governance (kultura, oczekiwania, mierniki, wsparcie).

Razem tworzy to 16-elementową macierz, której elementy są oceniane w skali 1-5. Ta macierz daje obraz sił i słabości Zarządzania Wiedzą w organizacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *