Biznesowa wartość Zarządzania Wiedzą

Jeśli Zarządzanie Wiedzą ma wnieść wartość do organizacji, to strategia Zarządzania Wiedzą musi być zgodna ze strategią biznesową tejże. Tylko wtedy wdrożenie ma sens. Zarządzanie Wiedzą nie jest więc o gromadzeniu wiedzy organizacji, tylko o tym jak sprzedać więcej produktów, jak wejść na nowe rynki, jak utrzymać klienta, jak obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko, jak poprawić innowacyjność, jak…
Celem wdrożenia Zarządzania Wiedzą w organizacji jest poprawa jej wyników biznesowych. Trzeba więc zacząć od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Co jest najważniejsze? Na czym należy się skoncentrować? Jaka wiedza jest potrzebna?

Norma ISO 30401:2018 jest zbudowana na ośmiu twardych zasadach.
Te zasady to szkielet Zarządzania Wiedzą. Więcej mówią o Zarządzaniu Wiedzą niż wypasione naukowe opracowania. To co prawda jest złe porównanie, bo naukowe dzieła posługują się niepisaną zasadą, że im trudniejsze do zrozumienia, tym mądrzejsze, a Zarządzanie Wiedzą odwrotnie – stara się być jak najprostsze.
Takie też są Zasady ISO 30401:2018. Są bardzo zdroworozsądkowe i łatwe do przyjęcia. Nie ma w nich nic, co nie byłoby oczywiste, jak na przykład to, że wiedza ma przynosić organizacji korzyść i ta korzyść ma być jak największa. To oczywiste? Tak, ale na wszelki wypadek zostało zapisane jako Zasady 2 i 3.

Czytaj dalej …

Norma ISO 30401:2018, opublikowana w listopadzie 2018, to pierwszy na świecie międzynarodowy standard Zarządzania Wiedzą.
Standard jest przeznaczony dla wszystkich organizacji, tych małych i tych dużych, dla organizacji z różnych sektorów, dla tych, które mają wdrożony system Zarządzania Wiedzą i dla tych, które dopiero myślą o tym, a nawet dla tych, które skupione na dniu codziennym w ogóle nie zaprzątają sobie głowy wiedzą.
Ale w każdym z tych przypadków ISO 30401:2018 może wnieść nową wartość.

Czytaj dalej …

Assessment to badanie, które ma na celu ocenę aktualnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji. To dobry punkt startowy dla wdrożenia KM – analizuje się stan obecny, identyfikuje luki (blokady w przepływie wiedzy), porównuje z najlepszymi (benchmarking) i wskazuje dobre praktyki w każdym z badanym obszarów.
Powstaje raport końcowy, który zawiera listę rekomendowanych działań z przypisanymi priorytetami. Które z rekomendacji doczekają wdrożenia, to już kwestia decyzji organizacji.

Continue reading

Retencja Wiedzy to strategia zatrzymywania w organizacji wiedzy, która jest w głowach odchodzących pracowników. Jeżeli nic nie zostanie zrobione, to wiedza, którą posiadają odejdzie razem z nimi, a wraz z tym umiejętności organizacji, przynajmniej na jakiś czas.
Strategia Retencji i Transferu Wiedzy przeciwdziała temu ryzyku. Może obejmować działania jak poniżej:
Czytaj dalej…

Funkcjonowanie Zarządzania Wiedzą w przedsiębiorstwie musi opierać się na zdrowych zasadach, jeśli ma wnosić do organizacji wartość.
Lista zamieszczona poniżej przedstawia kilka z nich. Każda z przedstawionych zasad ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego programu:

 • Zarządzanie Wiedzą wspiera cele biznesowe organizacji i jest z nimi zgodne;
  Czytaj dalej

Od Strategii organizacji do Strategii Zarządzania Wiedzą są  tylko 3 kroki. Związek pomiędzy nimi można łatwo dostrzec jeśli prześledzimy odpowiedzi na trzy pytania:

 • Co musimy zrobić, żeby zrealizować Strategię biznesową organizacji?
 • Co musimy wiedzieć, aby kompetentnie to wykonać?
 • Co powinniśmy robić, aby chronić i rozpowszechniać tę wiedzę?
  Czytaj dalej

Wtedy, kiedy jest istotnym czynnikiem biznesowym. Na przykład w takich przypadkach:

 • jeżeli prowadzi się działania powtarzalne, gdzie wiedza z przeszłości może poprawić przyszłe wyniki, to wiedza ma kluczowe znaczenie;
 • jeżeli jest wysoka rotacja pracowników i trzeba szybko przekazywać wiedzę następnej ich generacji;
 • Czytaj dalej

Zarządzanie Wiedzą zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Najważniejsze. Na czym należy się skoncentrować?
Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Zarządzanie Wiedzą musi wspierać indywidualne potrzeby i indywidualne cele organizacji, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie co jest dla organizacji kluczowe.
Są cztery typowe obszary w których Zarządzanie Wiedzą wnosi dużą wartość:
Czytaj dalej

Krok po kroku ISO wkracza w obszar Zarządzania Wiedzą.
Dwa lata temu, wiedza po raz pierwszy została dostrzeżona przez ISO jako element przewagi konkurencyjnej. Opublikowana jesienią 2015 rewizja ISO 9001:2015 wprowadziła do nowego standardu klauzulę wiedzy:
7.1.6 Organizational Knowledge”. Klauzula ta mówi nic innego, jak to, że organizacja powinna stale uczyć się, zarówno na swoich błędach, jak i na sukcesach, i aby to skutecznie robić powinna:
Czytaj dalej…

23.09.2015 została opublikowana norma ISO 9001:2015, w której znalazła się klauzula dotycząca Zarządzania Wiedzą. Po raz pierwszy jeden z globalnych standardów biznesowych jawnie określa Wiedzę jako zasób istotny dla organizacji i definiuje oczekiwania względem zarządzania nim. Więcej informacji można znaleźć w październikowym Newsletterze Knoco poświęconym właśnie temu tematowi.

#ProjectsJeśli organizacja realizuje wiele projektów, wówczas wiedza, która powstaje w ich wyniku powinna przepływać pomiędzy projektami, a nie zamykać się w poszczególnych zespołach projektowych. „Lekcje” organizacji powinny być wspólnym dobrem, niezależnie od tego, który zespół ich doświadczył.

Tak, jak zarządza się w projekcie zasobami, harmonogramem, ludźmi, tak samo powinno się zarządzać wiedzą projektową.

Czytaj…

@TransferBrokenTypowe objawy choroby niewydolności krążenia wiedzy w organizacji są następujące:

 • Pracownicy nie są w stanie znaleźć krytycznej wiedzy, kiedy jej potrzebują. W efekcie albo posługują się niekompletnymi informacjami albo wymyślają koło od początku. Nie wiadomo, co gorsze. Tak czy siak to strata dla firmy.  Wiedza ma małą wartość, jeśli nie może być znaleziona, kiedy jest potrzebna.

Czytaj dalej …