Newslettery Knoco

Newslettery Knoco są wydawane regularnie od kilkunastu lat. Autorami są konsultanci Knoco z całego świata. Każdy numer koncentruje się na wybranym zagadnieniu. Wszystkie Newslettery (w wersji angielskiej) można znaleźć na brytyjskiej stronie Knoco, natomiast poniżej znajdują się wybrane numery, które zostały przetłumaczone na język polski.
…………………………………………………..

Wrzesień 2018: Zarządzanie Wiedzą i błędy poznawcze 
Błędy poznawcze (ang. Cognitive Bias) sprawiają, że ludzie dokonują osądów w fałszywy sposób, w oparciu o wiedzą iluzoryczną (lub fałszywą), a nie o wiedzę prawdziwą, a robią to, ponieważ ich mózgi działają tak, a nie inaczej. To spadek po ewolucji. Zarządzanie Wiedzą musi się z tym mierzyć…

Czerwiec 2018: Projekty pilotażowe w Zarządzaniu Wiedzą 
Projekty pilotażowe to projekty wczesnego etapu, które prowadzi się jako część wdrożenia Zarządzania Wiedzą. Ich zadaniem jest: potwierdzić koncepcję, dostarczyć „szybkie sukcesy” i przetestować System Zarządzania Wiedzą w tej konkretnej organizacji…

Luty 2018: Wiedza vs informacja
Czy może coś być jednocześnie i wiedzą i informacją? Dla wielu ludzi jest to trudne do zaakceptowania. Nie ma jednak ku temu powodu – nic nie wskazuje na to, że wiedza i informacja są wzajemnie wykluczające. W końcu, faktura jest jednocześnie informacją i elementem finansowym; jest częścią systemu zarządzania informacją i częścią systemu zarządzania finansami, i podlega obu tym dyscyplinom. Pieniądze nie przestają być pieniędzmi, kiedy informacja o nich pojawia się w systemie…

Grudzień 2017: Norma ISO dla Zarządzania Wiedzą, ISO 30401   
W listopadzie została opublikowana wersja robocza normy ISO dla Zarządzania Wiedzą. To ISO 30401. Norma jest już dostępna do publicznego wglądu. Można też zgłaszać uwagi. W Newsletterze mówimy o normie – jak była opracowywana (jednym z członków zespołu był nasz kolega Nick Milton z UK), jaką ma strukturę, gdzie ją znaleźć, jak komentować i co będzie się działo później …

Wrzesień 2017:4 rodzaje szkoleń KM, jakich potrzebuje organizacja    
Większość organizacji wyrusza w swoją podróż do Zarządzania Wiedzą tylko jeden raz, co oznacza, że próbują czegoś, czego nie znały wcześniej. Przeszkolenie pracowników jest kluczowe. Powinni dobrze zrozumieć czekającą ich podróż i muszą nabyć potrzebne umiejętności. W Newsletterze Wrzesień 20177 omawiamy 4 kluczowe typy szkoleń Zarządzania Wiedzą potrzebnych organizacji do płynnego przejścia przez proces wdrożenia KM ….

Lipiec 2017: Zarządzanie Wiedzą na świecie dzisiaj   
Wiosną br. przeprowadziliśmy wśród firm na całym świecie badanie na temat obecnego stanu Zarządzania Wiedzą w ich organizacji. Otrzymaliśmy 417 odpowiedzi od organizacji różnych rozmiarów, różnych sektorów i zlokalizowanych w różnych regionach. Dało nam to szeroki obraz stanu Zarządzania Wiedzą w chwili obecnej, a ponieważ w 2014 roku przeprowadziliśmy analogiczne badanie, to mogliśmy porównać wyniki i zobaczyć jak w międzyczasie zmieniła się branża KM. W Newsletterze znajdują się niektóre z naszych wniosków….

Kwiecień 2017: Przeprowadzanie audytów Zarządzania Wiedzą   
Audyt programu Zarządzania Wiedzą jest zawsze dobrym pomysłem. Zanim się go jednak zacznie, warto pomyśleć, jaki jest jego cel i co zrobimy z otrzymanymi wynikami. Dopiero wtedy będziemy mogli zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu będzie potrzebny.
Przedstawione w Newsletterze informacje mogą pomóc zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu jest potrzebny w jakim przypadku…

Czerwiec 2016: Zarządzanie Wiedzą i Wartość 
Pomiędzy wiedzą, a osiąganymi wynikami istnieje ścisły związek. Im więcej wiemy, tym lepiej możemy wykonywać swoje zadania. Im więcej uczymy się w trakcie wykonywania zadań, tym więcej wiemy.  Link pomiędzy wiedzą i wynikami oraz pomiędzy zarządzaniem wiedzą i wartością, jaką wnosi do organizacji jest fundamentalny dla koncepcji zarządzania wiedzą…

Kwiecień 2016: 5 kroków, aby wprowadzić i utrwalić KM w organizacji
Wprowadzenie Zarządzania Wiedzą w organizacji jest procesem zmiany kultury organizacyjnej i tak też powinno być traktowane. Ludzie przechodzą pewną ewolucję w sposobie myślenia …

Luty 2016: KM Governance – brakujące ogniwo sukcesu
Governance czyli poparcie kadry zarządzającej jest kluczową częścią systemu KM. W jego skład wchodzą trzy komponenty …

Grudzień 2015: Retencja i Transfer Wiedzy   
Silver Tsunami, Demographic Cliff, Great Crew Change, początek korporacyjnego Alzheimera – jak byśmy to nie nazwali, przewidywana wraz z odejściem doświadczonych pracowników na emeryturę utrata wiedzy, stanowi potężne ryzyko biznesowe dla wielu organizacji…

Październik 2015: ISO 9001:2015 i klauzula wiedzy
Po raz pierwszy jeden z globalnych standardów biznesowych jawnie określa Wiedzę jako zasób istotny dla organizacji i definiuje oczekiwania względem zarządzania nim …

Maj 2015: Role w Zarządzaniu Wiedzą
Nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, że z przepływu wiedzy nic nie będzie jeśli ludzie nie będą wiedzieli kto i za co odpowiada …

Marzec 2015: 5 etapów programu KM – na jakim etapie jesteś? 
Wdrożenie Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management – KM) w organizacji zazwyczaj przechodzi przez 5 typowych etapów rozwoju…

Grudzień 2014: 6 kluczowych czynników równowagi 
Wdrożenie skutecznego programu Zarządzania Wiedzą wymaga balansowania pomiędzy różnymi, często konkurencyjnymi elementami…