Wyobraź sobie…
Rozpoczynasz nowy projekt. Chciałbyś:
– nie siedzieć po nocach;
– zdążyć w terminie i zmieścić się w budżecie;
– nie gryźć palców, że wszystko się wali.

Wiesz, że były w firmie inne, podobne projekty. Ktoś już to przed Tobą robił, ktoś wie, jak…


Więcej o tym, jak zarządzać wiedzą projektową:
Zarządzanie Wiedzą w projektach
Wiedza projektowa – jak przekazywać dalej?
Typowe problemy z zarządzaniem wiedzą organizacji

Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie dokładnie zmierzyć. Sam fakt pomiaru jednej wpływa na pomiar drugiej i wynika to z natury rzeczywistości, a nie z błędu metody.
Badanie zmienia próbkę.
Assessment zmienia organizację.
Wywiady sprawiają, że ludzie zaczynają dostrzegać czego nie dostrzegali przedtem (…)


Więcej o badaniu stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji…
Assessment – ocena bieżącego stanu Zarządzania Wiedzą
Assessment u Software Developera
Wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji

Pytanie, jakie pojawia się w rozmowie o Zarządzaniu Wiedzą:
„Ale co w tym jest dla nas?”
A to zależy co jest ważne dla organizacji…
– obniżenie kosztów operacyjnych?
– zwiększenie satysfakcji klienta?
– zwiększenie wydajności? innowacyjności?
– obniżenie ryzyka?
No i o tym właśnie rozmawiamy.


Powie ktoś „Niemożliwe. Jeden klucz do różnych drzwi?
Odpowiem na to „Ależ tak, możliwe, ale tu chodzi nie o wiele drzwi, tylko o te jedne, które mają tabliczkę – cele biznesowe organizacji.”

Zobacz więcej o tym, jaka jest wartość Zarządzania Wiedzą dla organizacji…
Infografika „Zarządzanie Wiedzą i Wartość”
Link pomiędzy Zarządzaniem Wiedzą, a biznesem
Zgodność Zarządzania Wiedzą z biznesem