Spotkanie może być takie: jedna osoba przedstawia swoją prezentację, a reszta słucha albo udaje, że słucha.
Przepływ wiedzy (jeśli w ogóle jest) zachodzi tylko w jedną stronę. Od prelegenta do uczestników.

A może być takie: wszyscy obecni są aktywni, dyskutują, wymieniają się przemyśleniami, doświadczeniami.
Wiedza przepływa od każdego do każdego.

Więcej na ten temat:
Spotkania w Zarządzaniu Wiedzą
Knowledge Handover


Coś w organizacji poszło inaczej, niż zakładano. Może lepiej, może gorzej… Inaczej.

Można wyciągnąć z tego wnioski i w przyszłości udoskonalić swoje działania.

Albo można trwać przy tym samym.
Ciągle i ciągle.

Rozwiązywanie problemu

Każde doświadczenie to okazja do doskonalenia. To nowe lekcje, Lessons Learned.
Lessons Learned w obrazkach


Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie dokładnie zmierzyć.

Już sam fakt pomiaru jednej, wpływa na pomiar drugiej i wynika to z natury rzeczywistości, a nie z błędu metody.

Badanie zmienia próbkę.
Assessment zmienia organizację.

Czytaj dalej…

Pytanie, jakie pojawia się w rozmowie o Zarządzaniu Wiedzą:
„Ale co w tym jest dla nas?”

Odpowiedź: To zależy od organizacji i od tego, co jest dla was ważne. To właśnie dostaniecie.

  • obniżenie kosztów operacyjnych?
  • zwiększenie satysfakcji klienta?
  • zwiększenie wydajności? innowacyjności?
  • obniżenie ryzyka?

„Niemożliwe. Jeden klucz do różnych drzwi?

Czytaj dalej…

 Gen. Stanley McChrystal opowiada o walce z Al-Kaidą.

“(…) nagle odkryliśmy że informacja ma tylko wtedy wartość, jeśli przekazujesz ją ludziom, którzy mogą coś z nią zrobić. Fakt, że się wie o czymś, nie ma żadnej wartości, jeżeli nie jest się człowiekiem, który dzięki tej informacji może coś zrobić lepiej.

Więcej o tym, jak wykorzystywać wiedzę w organizacji…
Lessons Learned
After Action Review…