Biznes

Norma ISO 30401:2018 jest zbudowana na ośmiu twardych zasadach.
Te zasady to szkielet Zarządzania Wiedzą. Więcej mówią o Zarządzaniu Wiedzą niż wypasione naukowe opracowania. To co prawda jest złe porównanie, bo naukowe dzieła posługują się niepisaną zasadą, że im trudniejsze do zrozumienia, tym mądrzejsze, a Zarządzanie Wiedzą odwrotnie – stara się być jak najprostsze.
Takie też są Zasady ISO 30401:2018. Są bardzo zdroworozsądkowe i łatwe do przyjęcia. Nie ma w nich nic, co nie byłoby oczywiste, jak na przykład to, że wiedza ma przynosić organizacji korzyść i ta korzyść ma być jak największa. To oczywiste? Tak, ale na wszelki wypadek zostało zapisane jako Zasady 2 i 3.

Czytaj dalej …

Norma ISO 30401:2018, opublikowana w listopadzie 2018, to pierwszy na świecie międzynarodowy standard Zarządzania Wiedzą.
Standard jest przeznaczony dla wszystkich organizacji, tych małych i tych dużych, dla organizacji z różnych sektorów, dla tych, które mają wdrożony system Zarządzania Wiedzą i dla tych, które dopiero myślą o tym, a nawet dla tych, które skupione na dniu codziennym w ogóle nie zaprzątają sobie głowy wiedzą.
Ale w każdym z tych przypadków ISO 30401:2018 może wnieść nową wartość.

Czytaj dalej …

Assessment to badanie, które ma na celu ocenę aktualnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji. To dobry punkt startowy dla wdrożenia KM – analizuje się stan obecny, identyfikuje luki (blokady w przepływie wiedzy), porównuje z najlepszymi (benchmarking) i wskazuje dobre praktyki w każdym z badanym obszarów.
Powstaje raport końcowy, który zawiera listę rekomendowanych działań z przypisanymi priorytetami. Które z rekomendacji doczekają wdrożenia, to już kwestia decyzji organizacji.

Continue reading

W iedza jest kluczowym zagadnieniem biznesowym, kiedy jest istotnym czynnikiem biznesowym. Na przykład w takich przypadkach:

  • jeżeli prowadzi się działania powtarzalne, gdzie wiedza z przeszłości może poprawić przyszłe wyniki, to wiedza ma kluczowe znaczenie;
  • jeżeli jest wysoka rotacja pracowników i trzeba szybko przekazywać wiedzę następnej ich generacji;

Czytaj dalej

  • 1
  • 2