Biznes

Ludzie w organizacji mają zadania.
Od tego jak je wykonają zależą ich osobiste wyniki, potem wyniki zespołu do którego należą, wyniki działu, oddziału, pionu. Na koniec to wszystko poskłada się w biznesowe wyniki całej organizacji.

Pracownik w organizacji wykonując powierzone mu zadania buduje swoją wiedzę. To na razie jego wiedza osobista. Wiedzą organizacji stanie się dopiero wtedy, kiedy zostanie odpowiednio zagospodarowana. Jeśli nie, to będzie do dyspozycji organizacji tylko do momentu, do kiedy pracownik pozostaje członkiem tej organizacji, a i to  z ograniczeniami.

Ot i kłopot, bo wiedza jest zasobem, który wprost wpływa na wyniki. Im większa wiedza, tym lepsze decyzje. Im lepsze decyzje, tym lepsze wyniki.
Tak człowieka, jak i organizacji.
I właśnie o te wyniki chodzi…

Czytaj dalej …

Zarządzanie Wiedzą to wielowymiarowy projekt, który przekracza granice różnych dziedzin.
Technologia, zarządzanie ludźmi, biznes, psychologia, zarządzanie projektami, finanse i jeszcze więcej…
Aby w pełni zrozumieć ideę Zarządzania Wiedzą trzeba zadać wiele pytań. Pytania tną KM w różnych płaszczyznach, z których każda odsłania inną twarz tej fascynującej dziedziny. Ja znalazłam 6 interesujących odsłon.

Zobacz infografikę…

W każdej firmie są zadania, które są wykonywane wielokrotnie, przez różnych ludzi i w różnych miejscach organizacji. Ponieważ są powtarzalne, to ich koszt może wpływać znacząco na wyniki firmy. To mogą być duże zadania, które pojawiają się raz na jakiś czas, jak wejście na nowy rynek zbytu czy połączenie dwóch firm. Mogą to też być zadania mniejsze, ale za to występujące częściej, jak powiedzmy wprowadzenie nowego produktu.
Czy można systemowo zmniejszyć koszt takich zadań – zadań powtarzalnych?
Ależ tak, można.

W koszcie zadania, oprócz innych składowych, jest też wiedza pracownika, który je wykonuje. Im więcej pracownik wie, tym lepiej zadanie jest wykonane, tym mniej błędów popełnia i tym mniej czasu musi na nie poświęcić i tym lepsze decyzje podejmuje. A to przekłada się na koszty zadania.

Tek koszt składa się z dwóch składowych – koszt, można powiedzieć, technologiczny (przy najlepszych układach nie da się taniej) plus extra koszt wynikający z braku wiedzy czy też doświadczenia wykonawcy.

Czytaj dalej…

Norma ISO 30401:2018 Systemy Zarządzania Wiedzą jest zbudowana na ośmiu twardych zasadach.
Te zasady są bardzo zdroworozsądkowe i łatwe do przyjęcia. Nie ma w nich nic, co nie byłoby oczywiste, jak na przykład to, że wiedza ma przynosić organizacji korzyść i ta korzyść ma być jak największa.
To oczywiste, prawda? Tak, ale na wszelki wypadek zostało zapisane jako Zasady 2 i 3.
Inne zasady mówią z kolei o tym, jaka jest natura wiedzy, otoczenie wiedzy, kultura, metody wdrożenia…

No to zobaczmy po kolei te punkty.

Czytaj dalej …