Blog

Celem strategii opartej na wiedzy nie jest zbawianie świata, ale zarabianie pieniędzy.

– Matthew Parsons „Effective Knowledge Management for Law Firms”

Zarządzanie Wiedzą organizacji nie jest sztuką dla sztuki.
Zarządzanie Wiedzą organizacji nie jest po to, aby gromadzić wiedzę, każdą wiedzę.
Zarządzanie Wiedzą organizacji jest po to, aby dzięki wiedzy poprawić wyniki biznesowe.

Ale jak, w jaki sposób?

Czytaj dalej…

ISO 30401:2018, Introduction

The purpose of this ISO MSS standard for knowledge management is to support organizations to develop a management system that effectively promotes and enables value-creation through knowledge.

Knowledge management (KM) is a discipline focused on ways that organizations create and use knowledge.

Czytaj dalej…

Spotkanie może być takie: jedna osoba przedstawia swoją prezentację, a reszta słucha albo udaje, że słucha.
Przepływ wiedzy (jeśli w ogóle jest) zachodzi tylko w jedną stronę. Od prelegenta do uczestników.

A może być takie: wszyscy obecni są aktywni, dyskutują, wymieniają się przemyśleniami, doświadczeniami.
Wiedza przepływa od każdego do każdego.

Więcej na ten temat:
Spotkania w Zarządzaniu Wiedzą
Knowledge Handover


Coś w organizacji poszło inaczej, niż zakładano. Może lepiej, może gorzej… Inaczej.

Można wyciągnąć z tego wnioski i w przyszłości udoskonalić swoje działania.

Albo można trwać przy tym samym.
Ciągle i ciągle.

Rozwiązywanie problemu

Każde doświadczenie to okazja do doskonalenia. To nowe lekcje, Lessons Learned.
Lessons Learned w obrazkach