Procesy

Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny za wdrożenie Zarządzania Wiedzą w swojej organizacji lub choćby za przetestowanie koncepcji czy warto wdrażać.

Jak to się stało, że właśnie Ty? Jakoś tak wyszło…
Tak w ogóle to jesteś Kierownikiem Projektów.
Ostatni projekt dał ci mocno w kość (Przypadek Kierownika Projektu). Na tyle, że zacząłeś się zastanawiać, co zrobić, żeby następnym razem było łatwiej.

Rozejrzałeś się wokół siebie i dostrzegłeś, że inne projekty też mają podobne problemy.
I że niektórych problemów mogłoby w ogóle nie być, gdyby był lepszy transfer doświadczeń pomiędzy projektami. Z korzyścią dla wszystkich – ludzi, projektów i całej organizacji.

I właśnie w transferze doświadczeń zobaczyłeś okazję.
Poczytałeś, pomyślałeś, w końcu jesteś Kierownikiem Projektów.
I doszedłeś do wniosku, że warto spróbować z tym transferem.

Poszedłeś z pomysłem do swojego Szefa, on poszedł do swojego, pomysł zyskał pewną życzliwość.
Nie rozwlekając całej historii, skończyło się tak, że dostałeś zadanie – przeprowadzić firmę przez początkowe etapy wdrożenia Zarządzania Wiedzą.

Nazwijmy to wdrożenie – Projekt.

I teraz właśnie przystępujesz do planowania Projektu. Od razu widzisz, że kluczowi są ludzie.
Wiedza jest dla ludzi, wiedzę dają ludzię i wiedzę biorą ludzie.
To jest czułe miejsce.
Podchodzisz do problemu strategicznie.

Czytaj dalej…

W Zarządzaniu Wiedzą spotkania są ważne, bo też wiele procesów ma formę spotkań – patrz After Action Review, Retrospekcja, Peer Assist, Knowledge Market.
Spotkania pozwalają wykorzystać zbiorową inteligencję grupy.
Spotkania budują relacje.
Spotkania budują zaangażowanie.
Pod warunkiem, że…

Czytaj dalej …

Retencja wiedzy to strategia zatrzymywania w organizacji wiedzy, która jest w głowach odchodzących pracowników. Jeżeli nic nie zostanie zrobione, to ta wiedza odejdzie razem z nimi. 

Mały problem, jeśli jest to wiedza, którą posiada wielu pracowników albo łatwo jest zatrudnić kogoś, kto taką wiedzę posiada. Duży problem, jeśli tą wiedzą dysponował na przykład ekspert, jedyny w firmie, właśnie odchodzący. Co z tym zrobić?

Pierwszy problem jest następujący: Retencja Wiedzy – ale jakiej Wiedzy?
Nie każda zagrożona wiedza jest równie ważna dla organizacji, nie o każdą warto zabiegać. Jak dokonać selekcji?

Czytaj dalej…

Funkcjonowanie organizacji polega na realizacji zadań.
Zadania są przypisane do pracowników, a oni czasem delegują je do innych pracowników, aż na końcu ktoś je wykonuje – człowiek lub zespół.
Zadania mogą pójść tak, jak to było zaplanowane lub inaczej, niż było zaplanowane.
Inaczej, to znaczy lepiej lub gorzej.
Jeśli zadanie poszło inaczej, niż wcześniej zakładano, to znaczy, że coś się ujawniło.
To lekcja dla tych, co robili. I może być to też lekcja dla organizacji.
Szansa na zmianę.

Lekcja jest dla organizacji szansą na doskonalenie. Pod warunkiem, że zostaną z tej lekcji wyciągnięte wnioski. Jeśli nie, to nadal będzie, jak było. Stare błędy powielane, okazje nie wykorzystywane.

Organizacja też się uczy, ale lekcja jest nauczona dopiero wtedy, kiedy coś się w organizacji zmieni.

Czytaj dalej…

Wywiady

23 marca, 2018 Procesy

Czasami wiedza musi być przechwycona od pojedynczego człowieka albo jako część Learning History, albo dlatego, że ten człowiek przechodzi na emeryturę lub zmienia pracę.

W takich przypadkach najlepszym podejściem jest wywiad (Knowledge Capture Interview).

Przeprowadzanie wywiadów kieruje się swoimi regułami.

Czytaj dalej…