Procesy

Procesy Zarządzania Wiedzą to procesy, w których następuje bezpośrednia wymiana wiedzy między ludźmi czy też zespołami.

Opierają się na dialogu. Problem, pytanie, odpowiedź.

Ale tak konkretnie to jak to zrobić?
Jaki proces, w jakim momencie, będzie najbardziej użyteczny?

To zależy od tego, kto jest źródłem wiedzy (jeden człowiek/zespół czy wiele osób/zespołów) i do kogo ta wiedza ma trafić (do jednego człowieka/zespołu czy do wielu osób/zespołów)

Procesy Zarządzania Wiedzą
Procesy Zarządzania Wiedzą

Przykład:
Powiedzmy, że jakiś zespół rozpoczyna projekt.

Czytaj dalej…

Weźmy taki przykład:
Jest firma, jest zespół i jest projekt, który ten zespół prowadzi. Przy tej okazji zespół nabywa doświadczenie i wiedzę, bo ta rodzi się z doświadczenia:

próba i sukces lub próba i porażka = nowa wiedza.

I są też w organizacji inne zespoły, inne projekty.
Z punktu widzenia firmy byłoby dobrze, żeby zespoły dzieliły się wiedzą, którą nabywają. No ale nie zawsze (prawie nigdy) to się udaje – patrz Przypadek Kierownika Projektu.

Czytaj dalej…

Wiedza rodzi się w głowie człowieka. Powstaje dzięki nauce albo przez doświadczenie.

Wiedzy potrzebuje też człowiek, kiedy ma zadanie do zrobienia i musi podjąć decyzję.
Może wtedy skorzystać ze swojej osobistej wiedzy albo może skorzystać z wiedzy innych.

Ale wiedza innych jest w głowach tych innych. No to prosty, logiczny wniosek jest taki, że wiedzę trzeba przenieść z jednego miejsca do drugiego. Z jednej głowy do drugiej głowy. Synchronicznie albo asynchronicznie.

Możliwe drogi tego transferu są dwie:

Czytaj dalej…

Wiedza może kryć się w głowach poszczególnych ludzi, ale może też być własnością grupy. Community of Practice (CoP) tworzą ludzie, którzy zajmują się takimi samymi problemami. Duże organizacje mają czasem wiele różnych CoP.
Community jest po to, żeby ludzie mogli zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi. Żeby ktoś im pomógł rozwiązać problem.

Czytaj dalej…