Wdrożenie

Organizacja zdecydowała się wdrożyć Zarządzanie Wiedzą.
Żeby zminimalizować ryzyko zdecydowali się najpierw na Pilotaż.

Pilotaż zakończył się sukcesem i zaprojektowana uprzednio Struktura Zarządzania Wiedzą została przetestowana w warunkach tej organizacji.

Teraz przyszedł czas na przeskalowanie wdrożenia pilotażowego i upowszechnienie go w całej organizacji, w tych jej częściach, które nie były dotychczas objęte wdrożeniem.

Czytaj dalej…

Pilotaż to projekt, w którym cały System Zarządzania Wiedzą jest zastosowany do rozwiązania jednego konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji.

Celem Pilotażu jest dostarczenie mierzalnych dowodów wartości Zarządzania Wiedzą i przygotowanie gruntu pod wdrożenie w całej  organizacji. To także sposób na obniżenie ryzyka. 

Pilotaż to szansa na to aby:

Czytaj dalej…

Assessment to badanie, które ma na celu ocenę aktualnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji. To dobry punkt startowy dla wdrożenia:

  • analizuje się stan obecny zarządzania wiedzą organizacji (każda organizacja zarządza swoją wiedzą, inaczej nie mogłaby funkcjonować, tyle, że w tym zarządzaniu są luki, które kosztują);
  • identyfikuje luki (blokady w przepływie wiedzy);
  • porównuje z najlepszymi (benchmarking);
  • wskazuje dobre praktyki w każdym z badanym obszarów.
czytaj dalej…

Od Strategii Organizacji do Strategii Zarządzania Wiedzą są  tylko 3 kroki.
Każdy krok to pytanie.
Pytanie wymaga odpowiedzi:

  • Co musimy zrobić, żeby zrealizować Strategię biznesową organizacji?
  • Co musimy wiedzieć, aby kompetentnie to wykonać?
  • Co powinniśmy robić, aby chronić i rozpowszechniać tę wiedzę?

Ta wiedza, która jest potrzebna do realizacji Strategii biznesowej organizacji jest jej wiedzą kluczową.

Czytaj dalej…