Wdrożenie

Strategia Zarządzania Wiedzą to podstawowy dokument w każdym programie wdrożenia. Powinien być przygotowany na bardzo wczesnym etapie.
Dokument ten definiuje kontekst biznesowy, zapewnia zgodność programu Zarządzania Wiedzą ze strategią biznesową organizacji i określa granice, w obrębie których program wdrożeniowy będzie działał.

Strategia składa się z pakietu dokumentów, na który składają się co najmniej poniższe elementy, które określają:

Dokumenty strategiczne Zarządzania Wiedzą
Czytaj dalej…