Strategia Zarządzania Wiedzą to podstawowy dokument w każdym programie wdrożenia. Powinien być przygotowany na bardzo wczesnym etapie.
Dokument ten definiuje kontekst biznesowy, zapewnia zgodność programu Zarządzania Wiedzą ze strategią biznesową organizacji i określa granice, w obrębie których program wdrożeniowy będzie działał.

Strategia składa się z pakietu dokumentów, na który składają się co najmniej poniższe elementy, które określają:

Dokumenty strategiczne Zarządzania Wiedzą

1. Zasady strategiczne

Jakie zasady muszą być przestrzegane w trakcie wdrożenia?
To mogą być na przykład takie zasady, jak:

  • Zarządzanie Wiedzą musi być zgodne z celami biznesowymi;
  • należy skoncentrować się na krytycznej wiedzy organizacji;
  • wdrożenie będzie prowadzone jako program zmiany.

2. Wizja

Jak wdrożenie Zarządzania Wiedzą zmieni naszą organizację?
Jak będzie wyglądała, kiedy program wdrożeniowy będzie zakończony?

3. Zakres wdrożenia

Jakie obszary organizacji będzie obejmowało wdrożenie?
Jakich obszarów wdrożenie NIE będzie obejmowało?
Zakres musi być zdefiniowany na tyle rygorystycznie, żeby wdrożenie nie obejmowało wszystkiego i na tyle szeroko, żeby można było wdrożyć cały, kompletny system Zarządzania Wiedzą.

4. Czynniki biznesowe (Business drivers)

Zarządzanie Wiedzą służy potrzebom biznesowym. Ale każda organizacja ma swoje cle biznesowe: doskonałość operacyjna, wiedza o Kliencie, innowacyjność, rozwój. Które z nich, a może inne, są ważne? To powinno zostać zdefiniowane w Strategii Zarządzania Wiedzą.

5. Propozycja wartości (Value proposition)

Jaką wartość Zarządzanie Wiedzą wniesie do organizacji? Jakie będą korzyści z wdrożenia?

6. Obszary wiedzy krytycznej

Nie ma ani potrzeby, ani sensu, aby zarządzać każdą wiedzą organizacji. Należy skoncentrować się na kilku krytycznych obszarach i tam adresować działania. Jak wiedza jest krytyczna dla tej konkretnej organizacji? Jak wiedza jest potrzebna do tego, żeby osiągać cele biznesowe?

7. Kluczowi interesariusze i zarządzanie zmianą

Zarządzanie Wiedzą jest programem zmiany. Zmiany kultury organizacyjnej, zmiany postaw. Należy zrobić mapę wszystkich interesariuszy, którzy będą ta zmianą objęci, ich znaczenie i możliwy wpływ na przebieg wdrożenia.

8. Propozycja projektu pilotażowego

W oparciu o zasady, wizję, zakres, czynniki biznesowe, wiedzę krytyczną i mapę interesariuszy należy wskazać kilka obszarów, gdzie Zarządzanie Wiedzą mogłoby mieć największe znaczenie. To kandydaci na projekty pilotażowe.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *