Wiedza w organizacji może być udokumentowana i nie. Wiedza udokumentowana to wiedza, która jest zapisana w postaci papierowej, cyfrowej, audio, video etc. Ta wiedza to wiedza explicit organizacji. To mogą być na przykład: Wskazówki; Listy kontrolne; Poradniki; Instrukcje; FAQ; Procedury; Materiały szkoleniowe etc.

Ale uwaga: Nie każdy dokument z informacją jest wiedzą.
Wiedza organizacjiJeśli zawartość dokumentu nie pomaga w podejmowaniu decyzji czy skutecznych działań, to jest to jedynie informacja, nie wiedza. Wiedza to więcej niż informacja. Wiedza to informacja, która pozwala na podjęcie decyzji. Wiedza to coś, co pozwala informację interpretować. To doświadczenie. Wiedza to know-how. To trzeba rozróżnić. Raporty projektowe, opisy stanowisk etc. – nie są wiedzą, to informacje.

Wiedza nieudokumentowana organizacji to wiedza, która jest w głowach ludzi. To ich doświadczenie, umiejętności, intuicja, relacje interpersonalne. Częściowo można tę wiedzę przechwycić i zakodować. Tylko częściowo, bo ludzie wiedzą więcej niż potrafią powiedzieć i potrafią powiedzieć więcej niż napisać. Ta wiedza to wiedza niejawna (tacit).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *