ISO 30401:2018, Introduction
The purpose of this ISO MSS standard for knowledge management is to support organizations to develop a management system that effectively promotes and enables value-creation through knowledge.
Knowledge management (KM) is a discipline focused on ways that organizations create and use knowledge.
– Purpose of standard

Celem standardu ISO dotyczącego zarządzania wiedzą jest wsparcie organizacji w opracowaniu systemu zarządzania, który skutecznie promuje i umożliwia tworzenie wartości poprzez wiedzę. Więcej szczegółów znajdziesz w poniższych artykułach …
Zarządzanie Wiedzą w kilku punktach, czyli Zasady ISO 30401:2018
Czy dobrze zarządzamy swoją wiedzą? Oczekiwania normy ISO 30401:2018
Klauzula wiedzy w ISO 9001:2015


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *