Jak to zrobić?

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą to zmiana kultury organizacyjnej, procesów i nawyków organizacji, zmiana mentalności ludzi. To jest wysiłek dla organizacji i żeby to miało dla niej sens, to trzeba najpierw udowodnić, że Zarządzanie Wiedzą wnosi wartość.
Są różne metody dojścia do tego stanu, ale zawsze jest to krok po kroku.
Najlepszą wydaje się metoda oparta na pilotażu i poniższe teksty ją właśnie przybliżają.
Przy każdym kroku trzeba pytać – jaka jest wartość dla organizacji?

Od czego zacząć? Może od infografiki?
Oto ona: Wartość Zarządzania Wiedzą, w obrazkach