Wiedza jest kluczowym zagadnieniem biznesowym, kiedy może mieć istotny wpływ na wyniki biznesowe. Na przykład w takich przypadkach:

  • jeżeli prowadzi się działania powtarzalne, gdzie wiedza z przeszłości może poprawić przyszłe wyniki, to wiedza ma kluczowe znaczenie (zobacz Jak zmniejszyć koszt zadań powtarzalnych?)
  • jeżeli jest wysoka rotacja pracowników i trzeba szybko przekazywać wiedzę następnej ich generacji;
  • jeżeli jest to firma, która wytwarza i dostarcza wiedzę na potrzeby klientów (np. konsultingowa, szkoleniowa, podwykonawca), wówczas wiedza jest jednym z jej kluczowych zasobów;
  • jest to również istotny problem, jeśli znaczna część wiedzy operacyjnej jest jedynie w głowach ludzi zbliżających się do wieku emerytalnego;
  • i jest to także problem biznesowy, gdy różne rozproszone części organizacji wykonują te same zadania z różnymi wynikami.
  • a także – jeżeli organizacja wymaga decyzji opartych o solidną wiedzę, wówczas wiedza jest jednym z kluczowych zasobów firmy;

No i wiedza będzie też kluczowym zagadnieniem biznesowym wtedy, gdy są ograniczenia budżetowe i trzeba zrobić „więcej za mniej”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *