Od Strategii organizacji do Strategii Zarządzania Wiedzą są  tylko 3 kroki. Związek pomiędzy nimi można łatwo dostrzec jeśli prześledzimy odpowiedzi na trzy pytania:

  • Co musimy zrobić, żeby zrealizować Strategię biznesową organizacji?
  • Co musimy wiedzieć, aby kompetentnie to wykonać?
  • Co powinniśmy robić, aby chronić i rozpowszechniać tę wiedzę?

Wiedza, która została zdefiniowana jako potrzebna do realizacji Strategii biznesowej organizacji jest jej wiedzą kluczową. Dobrze jest zrobić dwie mapy tej wiedzy:

  • mapę tych, którzy ją obecnie posiadają oraz
  • mapę tych, którzy jej potrzebują.

Z perspektywy wiedzy posiadanej istotne jest:

  • Czy jest to wiedza scentralizowana, w głowach grupy firmowych ekspertów? (Co będzie jeśli odejdą?)
  • Czy jest to wiedza rozproszona pomiędzy różnymi ludźmi?
  • Czy jest przechowywana w postaci najlepszych praktyk, zasobów wiedzy czy też raczej pozostaje w głowach ludzi po zakończonych zadaniach? Na przykład w głowach kierowników projektów?

I teraz – gdzie ta wiedza powinna trafić, kto jest jej kolejnym użytkownikiem? Ilu  jest odbiorców wiedzy, jaką wiedzę mają obecnie, jaki jest ich system pracy? W jaki sposób można im nową wiedzę przekazać?
To już są założenia dla systemu Zarządzania Wiedzą w tej organizacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *