Od Strategii Organizacji do Strategii Zarządzania Wiedzą są  tylko 3 kroki.
Każdy krok to pytanie.
Pytanie wymaga odpowiedzi:

  • Co musimy zrobić, żeby zrealizować Strategię biznesową organizacji?
  • Co musimy wiedzieć, aby kompetentnie to wykonać?
  • Co powinniśmy robić, aby chronić i rozpowszechniać tę wiedzę?

Ta wiedza, która jest potrzebna do realizacji Strategii biznesowej organizacji jest jej wiedzą kluczową.

Tę wiedzę należy chronić. Pytanie gdzie ona jest i kto jej może potrzebować.
Bo jak nikt jej nie potrzebuje, to ona nie jest kluczowa.
A jak nikt jej nie posiada, to nie jest to wiedza organizacji, przynajmniej na razie. Ten problem odłóżmy na bok. Co dalej?

Dobrze jest zrobić dwie mapy:

  • mapę tych, którzy ją obecnie posiadają – ludzi albo zasobów oraz
  • mapę tych, którzy jej potrzebują.

Powiedzmy, że mamy już mapę tych, którzy obecnie posiadają kluczową wiedzę. Jeśli chcemy ją chronić dla organizacji, to trzeba przyjąć jakąś strategię postępowania. Ta będzie zależała od kilku czynników:

  • Czy jest to wiedza scentralizowana, w głowach grupy firmowych ekspertów? (Co będzie jeśli odejdą?)
  • Czy jest to wiedza rozproszona pomiędzy różnymi ludźmi?
  • Czy jest przechowywana w postaci najlepszych praktyk, zasobów wiedzy czy też raczej pozostaje w głowach ludzi po zakończonych zadaniach? Na przykład w głowach kierowników projektów?

I teraz – gdzie ta wiedza powinna trafić, kto jest jej kolejnym użytkownikiem? Ilu  jest odbiorców wiedzy, jaką wiedzę mają obecnie, jaki jest ich system pracy? W jaki sposób można im nową wiedzę przekazać?
To już są założenia dla systemu Zarządzania Wiedzą w tej organizacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *