Peer Assist jest jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych z procesów Zarządzania Wiedzą. Jego wartość leży w tym, że wnosi wiedzę do projektu przed jego rozpoczęciem. Sensowne jest aby wnosić wiedzę do projektu, na tyle wcześnie, aby zrobiło to różnicę. Albo wtedy , kiedy w projekcie pojawi się nieoczekiwany problem. Proces ten pozwala:

  • Zredukować koszty
  • Skrócić czas planowania i realizacji
  • Zidentyfikować ryzyka i zarządzać nimi

Peer Assist to proces, w którym ludzie zwracają się do innych z prośbą o pomoc. To spotkanie, na które zespół projektowy zaprasza ludzi z doświadczeniem i wiedzą, której potrzebuje zespół. W szczególności proces ten pokazuje swoją wartość w sytuacji, kiedy wiedza , ważna dla zespołu projektowego jest zbyt złożona, zbyt kontekstowa, aby można ją było udokumentować w postaci procedur, dobrych praktyk czy wytycznych. W takich sytuacjach doświadczenie ludzi, którzy już wcześniej zmagali się z takim samym lub podobnym zadaniem jest bezcenne. Peer Assist można podsumować w kilku zdaniach:

  • Zespół, który przystępuje do realizacji projektu chce się nauczyć. Szuka wiedzy, która będzie przydatna w procesie realizacji, a którą trudno znaleźć w postaci skodyfikowanej.
  • Zespół zaprasza ludzi z doświadczeniem i wiedzą przydatną dla projektu. Goście to ludzie, którzy są na takim samym poziomie w hierarchii służbowej (Peer). Ludzie rozmawiają z równymi sobie o wiele swobodniej, niż wtedy, kiedy na spotkaniu jest obecny zwierzchnik.
  • Goście przychodzą, żeby pomóc.
  • Zespół omawia projekt, do którego przystępuje, bieżący status, plany, rozpoznane ryzyka, prosi o rady.
  • Rozpoczyna się dialog – Goście dzielą się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, przedstawiają swoje rekomendacje.

To skrócony scenariusz. Peer Assist jest dużo bardziej sformalizowanym procesem. Przede wszystkim wskazana jest obecność Facylitatora – osoby niezaangażowanej w projekt, obiektywnej, która będzie sterowała dialogiem. Muszą być też ściśle określone cele spotkania, a samo spotkanie odbywa się według ściśle określonych reguł.

Kiedy nie stosować Peer Assist? Wtedy, kiedy potrzebna wiedza jest rutynowa i może być przekazana w postaci pisemnej, nie wymagającej bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Jak również wtedy, kiedy zespół poszukuje wiedzy o niezbyt dużym znaczeniu. Trzeba pamiętać, że Goście poświęcają swój czas – więc jeśli można zdobyć wiedzę inaczej, to trzeba tak zrobić.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *