#SurveyCzy wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji to gwarantowany sukces? Nie, część wdrożeń kończy się porażką. Według badania stanu Zarządzania Wiedzą na świecie, jakie Knoco przeprowadziło w 2014, główne przyczyny porzucenia tego obszaru były następujące:

  • Najczęstsza, bo aż 25% to osób ją wskazało była wewnętrzna reorganizacja.

To mnie właściwie nie dziwi. Jeśli reorganizacja oznacza zmianę kierownictwa, to za tą zmianą idzie też zmiana priorytetów. Poparcie Kierownictwa jest kluczowe dla sukcesu. Ponadto reorganizacja przenosi uwagę pracowników na inne sprawy (na przykład na własne zagrożenie).

  • Drugim istotnym powodem zarzucenia Zarządzania Wiedzą(18%) były bariery kultury organizacyjnej, których nie dało się pokonać. Tu może raczej chodzić o niezbyt dobrze przygotowany plan wdrożenia albo o to, że jego zawiodła jego realizacja.
  • Trzeci z najbardziej znaczących elementów – wskazało go 15% badanych, to brak zainteresowania ze strony pracowników. To mogło być konsekwencją braku zainteresowania kierownictwa, słabego marketingu wewnętrznego projektu, złych motywatorów.

GivingUpSurvey

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *