Pilotaż to projekt, w którym cały System Zarządzania Wiedzą jest zastosowany do rozwiązania jednego konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji.

Celem Pilotażu jest dostarczenie mierzalnych dowodów wartości Zarządzania Wiedzą i przygotowanie gruntu pod wdrożenie w całej  organizacji. To także sposób na obniżenie ryzyka. 

Pilotaż to szansa na to aby:

 • Zademonstrować w jaki sposób Zarządzanie Wiedzą funkcjonuje w konkretnym środowisku organizacyjnym.
 • Dostosować Strukturę Zarządzania Wiedzą (Ludzie, Procesy, Technologia, Governance) do organizacji i przetestować  go.
 • Dostarczyć historii sukcesów Zarządzania Wiedzą w tej organizacji, aby przekonać ludzi.
 • Zdobyć dowody wartości Zarządzania Wiedzą dla organizacji, aby uzyskać poparcie kierownictwa.

Punkt ostatni jest punktem najważniejszym. Wdrożenie Zarządzania Wiedzą musi przynieść organizacji korzyści biznesowe. Te korzyści muszą być mierzalne, powiązane z konkretnymi miernikami, na przykład:

 • Czas realizacji projektów
 • Czas wykonania zadania
 • Zadowolenie klienta
 • Ilość innowacji

Wybór projektu pilotażowego

Wybór – ważna sprawa. Projekt pilotażowy powinien odnieść sukces, bo to może być jedyna szansa dla Zarządzania Wiedzą w tej organizacji. Decyzja o znaczeniu strategicznym. Trzeba starannie przemyśleć.

Zaczyna się od pytania – „Co jest dla organizacji ważne?
Generalnie projekt pilotażowy powinien być skierowany w obszar, który:

 • jest obszarem problemowym dla organizacji (gdzie najbardziej boli?);
 • dotyczy wielu projektów, zespołów czy działów firmy, a nie tylko jednego;
 • mechanizmy wypracowane w Pilotażu  muszą być łatwe do przeskalowania na całą organizację; Pilotaż jest początkiem, a nie celem samym w sobie.

Innymi słowy obszarem najlepszym dla uruchomienia Pilota jest obszar o największej wartości dla organizacji i sprawiający jednocześnie najwięcej problemów. W organizacjach są cztery typowe miejsca, w których taki projekt ma największe szanse zademonstrowania wartości Zarządzania Wiedzą:

 • Krytycznej aktywności biznesowej, która jest nowa dla organizacji, a gdzie szybkie uczenie dostarczy korzyści biznesowych; jeśli aktywność jest nowa tylko dla jednej części organizacji, wówczas transfer wiedzy z miejsca, gdzie było to już wcześniej robione może przynieść ogromne korzyści.
 • Powtarzalnej aktywności biznesowej, dla której konieczne jest stałe doskonalenie; Zarządzanie Wiedzą może przyspieszyć proces uczenia się.
 • Aktywności, która jest prowadzona w różnych lokalizacjach i gdzie są różne poziomy skuteczności; w tych przypadkach Zarządzanie Wiedzą może pomóc w przekazaniu wiedzy od skutecznych wykonawców, do mniej skutecznych, aby poprawić ich efekty.
 • Obszarach biznesowych, które są poddawane gwałtownym zmianom, a gdzie innowacje i szybkie uczenie są krytyczne dla przetrwania; Zarządzanie Wiedzą może pomóc poprzez wdrożenie procesów dzielenia się wiedzą i uczenia w zespole, jak również poprzez dostęp do odpowiednich baz wiedzy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *