Coś w organizacji poszło inaczej, niż zakładano. Może lepiej, może gorzej… Inaczej.

Można wyciągnąć z tego wnioski i w przyszłości udoskonalić swoje działania.

Albo można trwać przy tym samym.
Ciągle i ciągle.

Rozwiązywanie problemu

Każde doświadczenie to okazja do doskonalenia. To nowe lekcje, Lessons Learned.
Lessons Learned w obrazkach


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *