Retrospekcja jest spotkaniem, które odbywa się zaraz po zakończeniu projektu.
To jeden z najbardziej skutecznych procesów przechwytywania wiedzy od zespołu projektowego po zakończeniu większego zadania.

Czas trwania zależy od wielkości zespołu projektowego, długości projektu i jego złożoności.


Może to być 30 minut do godziny, dla krótkich, prostych projektów; a może to być kilka albo więcej godzin dla projektu, który trwa 6 miesięcy, a zespół projektowy liczy 10 osób. Retrospekcja realizowana w partnerstwie, wewnątrz- lub między-firmowym może zająć dwa dni. Generalna zasada mówi, że aby oszacować czas trwania procesu Retrospekcja należy pomnożyć ilość osób należących do zespołu projektowego przez 30 mi

Przy pomocy Retrospekcji można wydobyć kluczową wiedzę i doświadczenie zdobyte przez zespół projektowy i przełożyć to na działanie, a także zasoby, które będą mogły być wykorzystane przez przyszłe projekty. Dzięki ułatwieniu dialogu (facylitacja) wewnątrz zespołu, wydobywana jest wiedza, której poszczególni ludzie są nieświadomi, ale którą zespół jako całość posiada.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *