Tag Archives: Assessment

Assessment to badanie, które ma na celu ocenę aktualnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji. To dobry punkt startowy dla wdrożenia: analizuje się stan obecny zarządzania wiedzą organizacji (każda organizacja zarządza swoją wiedzą, inaczej nie mogłaby funkcjonować, tyle, że w tym zarządzaniu są luki, które kosztują); identyfikuje luki (blokady w przepływie wiedzy); porównuje z najlepszymi (benchmarking); […]

Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie dokładnie zmierzyć. Już sam fakt pomiaru jednej, wpływa na pomiar drugiej i wynika to z natury rzeczywistości, a nie z błędu metody. Badanie zmienia próbkę.Assessment zmienia organizację.

Była sobie firma. Niezbyt duża, bo około 100 pracowników.Software Developer. Zajmowała się, jak to Software Developer, produkcją oprogramowania. Swoją wiedzą kluczową, ważną dla ich biznesu zarządzali, lekcje czyli doświadczenia przechwytywali. Uważali, że robią to bardzo skutecznie. Każdy kierownik projektów musiał obowiązkowo sporządzać logi projektowe, oceniać ryzyka, pisać raporty etc. Te pliki były składane na dyskach. […]