Tag Archives: Pilotaż

Organizacja zdecydowała się wdrożyć Zarządzanie Wiedzą. Żeby zminimalizować ryzyko zdecydowali się najpierw na Pilotaż. Pilotaż zakończył się sukcesem i zaprojektowana uprzednio Struktura Zarządzania Wiedzą została przetestowana w warunkach tej organizacji. Teraz przyszedł czas na przeskalowanie wdrożenia pilotażowego i upowszechnienie go w całej organizacji, w tych jej częściach, które nie były dotychczas objęte wdrożeniem.

Pilotaż to projekt, w którym cały System Zarządzania Wiedzą jest zastosowany do rozwiązania jednego konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji. Celem Pilotażu jest dostarczenie mierzalnych dowodów wartości Zarządzania Wiedzą i przygotowanie gruntu pod wdrożenie w całej  organizacji. To także sposób na obniżenie ryzyka.  Pilotaż to szansa na to aby: