Tag Archives: Projekty

Wiedza projektowa to wiedza, która pojawia się projekcie. Jest niezbędna do realizacji projektu. Ale wiedza może też powstawać w wyniku jego realizacji. Wiedza organizacji to wiedza, która już w organizacji jest, a która pochodzi z poprzednich projektów albo została wcześniej dostarczona z zewnątrz. Częściowo te obszary nakładają się.