Organizacja zdecydowała się wdrożyć Zarządzanie Wiedzą.
Żeby zminimalizować ryzyko zdecydowali się najpierw na Pilotaż.

Pilotaż zakończył się sukcesem i zaprojektowana uprzednio Struktura Zarządzania Wiedzą została przetestowana w warunkach tej organizacji.

Teraz przyszedł czas na przeskalowanie wdrożenia pilotażowego i upowszechnienie go w całej organizacji, w tych jej częściach, które nie były dotychczas objęte wdrożeniem.

To bardzo aktywny czas szkoleń, coachingu i uruchamiania Communities of Practice. Na tym etapie prawie wszyscy pracownicy wiedzy w całej organizacji powinni zostać objęci szkoleniami lub warsztatami Zarządzania Wiedzą.

Są potrzebne odrębne szkolenia dla pracowników wiedzy, dla menadżerów i dla tych, którzy pełnią konkretne role Zarządzania Wiedzą.
Etap skalowania i upowszechniania to etap, kiedy buduje się i umacnia sieć liderów Zarządzania Wiedzą w organizacji. Tymi liderami mogą być ludzie, którzy mają swoje długofalowe role w strukturze Zarządzania Wiedzą, ale mogą to być też tacy ludzie, którzy są po prostu orędownikami przemian w swoich środowiskach lokalnych. Dobrze jest włączyć ich w Community of Practice, przeszkolić i dać im dostęp do materiałów informacyjnych.

Program komunikacji powinien być w tym momencie na najwyższych obrotach. Teraz już komunikacja jest mniej o „sprzedawaniu” Zarządzania Wiedzą, a więcej o uzgadnianiu oczekiwań i opisywaniu nowego sposobu pracy. Przykłady z etapu Pilotażu są bardzo pomocne w wyjaśnianiu, jak Zarządzanie Wiedzą pracuje i jakich wartości dostarcza. Jednocześnie zespół wdrażający będzie przygotowywał się do przekazania pałeczki tym, dla których Zarządzanie Wiedzą będzie już standardem pracy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *