Wdrożenie Zarządzania Wiedzą - krok po kroku

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji to przejście z miejsca gdzie firma jest teraz, gdzie gubi część swojej wiedzy, do miejsca, w którym chcielibyśmy, aby się znalazła, gdzie będzie całą swoją wiedzę wykorzystywać aby poprawić swoje wyniki biznesowe.
To zmiany kultury organizacyjnej, procesów i nawyków organizacji, zmiana mentalności ludzi. Żeby Zarządzanie Wiedzą miało dla organizacji sens, musi jej najpierw dostarczyć wartość.
Są różne metody dojścia do tego stanu, ale zawsze jest to krok po kroku.
Najlepszą wydaje się metoda oparta na pilotażu i poniższe teksty ją właśnie przybliżają.
Przy każdym kroku trzeba pytać – jaka jest wartość dla organizacji?

Od czego zacząć? Może od... infografiki? Oto ona: Wartość Zarządzania Wiedzą, w obrazkach
A potem pozostałe artykuły.

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji to przejście z miejsca gdzie firma jest teraz, do miejsca, w którym chcielibyśmy, aby się znalazła.
To przejście z miejsca w którym organizacja gubi część swojej wiedzy, do miejsca, gdzie będzie całą swoją wiedzę wykorzystywać do poprawy wyników biznesowych. 

Pewnego dnia ktoś w firmie...

Dosyć logiczne jest, że jeśli chcemy przeprowadzić coś/kogoś z punktu A do punktu B, to musimy:

Czytaj dalej …
#Constituencies

Wyobraź sobie: jesteś managerem i zdecydowałeś, że chcesz wdrożyć w firmie Zarządzanie Wiedzą.

Przeanalizowałeś wszystkie za i przeciw, zrobiłeś projekt pilotażowy. Teraz chcesz tę koncepcję upowszechnić w całej organizacji. Wiesz, że to dobry pomysł. Masz na to twarde dowody. Jesteś przekonany, że dla wszystkich będzie to równie oczywiste jak dla ciebie.

Ano nie będzie…

Więcej…

Powiedzmy, że jest w firmie ktoś, kto ma wiedzę na jakiś temat. Ma wiedzę, bo już robił takie zadanie. Oprócz tego, że to jego wiedza, jest to też wiedza organizacji, czyż nie?
Powiedzmy, że jest też w firmie ktoś, kto potrzebuje tej wiedzy. Potrzebuje, bo będzie robił to po raz pierwszy. Czy nie ma prawa skorzystać z wiedzy organizacyjnej? Całej?
Ależ tak. Ma prawo. Tyle tylko, że obie strony – zarówno Dostawca wiedzy, jak i jej Odbiorca muszą chcieć tej wymiany.
I tylko tyle albo aż tyle. No bo jak zmusić kogoś, żeby powiedział co wie, jeśli nie ma na to ochoty?

Jak zmusić kogoś do pytania o radę, jeśli nie chce pytać?

Czytaj dalej …

Ostatecznym celem wdrożenia Zarządzania Wiedzą jest zbudowanie Struktury Zarządzania Wiedzą (KM Framework) zintegrowanej z innymi strukturami organizacyjnymi. Są różne metody na osiągnięcie tego stanu, ale doświadczenia różnych firm podpowiadają, że najlepszym podejściem jest wdrożenie oparte na Pilotażu. Składa się z 5 kolejnych kroków:

Więcej…

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą, częściej niż nie, kończy się porażką. To zła wiadomość. Ale jest i dobra. Dobra wiadomość jest taka, że Zarządzanie Wiedzą to już  solidnie wydeptana ścieżka, a doświadczenia poprzedników pozwoliły na zidentyfikowanie najczęściej powtarzających się błędów. Te błędy z dużą dozą prawdopodobieństwa – jeśli się pojawią – doprowadzą do klęski wdrożenia.

 • Błąd 1. Zarządzanie Wiedzą nie jest wdrażane jako program zmiany
 • Błąd 2. Nie ma poparcia menedżerów wysokiego szczebla
 • Błąd 3. Zespół Zarządzania Wiedzą nie ma odpowiednich kompetencji
 • Błąd 4. Zespół Zarządzania Wiedzą pracuje tylko z entuzjastami
 • Błąd 5. Wdraża się tylko część systemu Zarządzania Wiedzą
 • Błąd 6. Zarządzanie Wiedzą nie rozwiązuje problemów biznesowych organizacji
 • Błąd 7. Wdrożenie Zarządzanie Wiedzą zostało zbyt szybko zakończone
Czytaj dalej…

Organizacja zdecydowała się wdrożyć Zarządzanie Wiedzą.
Żeby zminimalizować ryzyko zdecydowali się najpierw na Pilotaż.

Pilotaż zakończył się sukcesem i zaprojektowana uprzednio Struktura Zarządzania Wiedzą została przetestowana w warunkach tej organizacji.

Teraz przyszedł czas na przeskalowanie wdrożenia pilotażowego i upowszechnienie go w całej organizacji, w tych jej częściach, które nie były dotychczas objęte wdrożeniem.

Czytaj dalej…

Pilotaż to projekt, w którym cały System Zarządzania Wiedzą jest zastosowany do rozwiązania jednego konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji.

Celem Pilotażu jest dostarczenie mierzalnych dowodów wartości Zarządzania Wiedzą i przygotowanie gruntu pod wdrożenie w całej  organizacji. To także sposób na obniżenie ryzyka. 

Pilotaż to szansa na to aby:

Czytaj dalej…

Assessment to badanie, które ma na celu ocenę aktualnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji. To dobry punkt startowy dla wdrożenia:

 • analizuje się stan obecny zarządzania wiedzą organizacji (każda organizacja zarządza swoją wiedzą, inaczej nie mogłaby funkcjonować, tyle, że w tym zarządzaniu są luki, które kosztują);
 • identyfikuje luki (blokady w przepływie wiedzy);
 • porównuje z najlepszymi (benchmarking);
 • wskazuje dobre praktyki w każdym z badanym obszarów.
czytaj dalej…

Od Strategii Organizacji do Strategii Zarządzania Wiedzą są  tylko 3 kroki.
Każdy krok to pytanie.
Pytanie wymaga odpowiedzi:

 • Co musimy zrobić, żeby zrealizować Strategię biznesową organizacji?
 • Co musimy wiedzieć, aby kompetentnie to wykonać?
 • Co powinniśmy robić, aby chronić i rozpowszechniać tę wiedzę?

Ta wiedza, która jest potrzebna do realizacji Strategii biznesowej organizacji jest jej wiedzą kluczową.

Czytaj dalej…

Strategia Zarządzania Wiedzą to podstawowy dokument w każdym programie wdrożenia. Powinien być przygotowany na bardzo wczesnym etapie.
Dokument ten definiuje kontekst biznesowy, zapewnia zgodność programu Zarządzania Wiedzą ze strategią biznesową organizacji i określa granice, w obrębie których program wdrożeniowy będzie działał.

Strategia składa się z pakietu dokumentów, na który składają się co najmniej poniższe elementy, które określają:

Dokumenty strategiczne Zarządzania Wiedzą
Czytaj dalej…