Słowo „Governance” nie ma odpowiednika w języku polskim. W zależności od słownika tłumaczy się to jako „rządzenie, zarządzanie, ład, nadzór …”. W kontekście Zarządzania Wiedzą Governance jest działaniem, które ustala w organizacji pewne obowiązujące wzorce postępowania. Bardziej rządzenie, niż zarządzanie i bardziej nadzór niż ład. Governance to jednoznaczny przekaz ze strony kierownictwa, jakie zachowania w kontekście zarządzania wiedzą są zgodne z polityką firmy, a jakie nie.

Governance to jeden z kluczowych komponentów systemu. Bez niego Zarządzanie Wiedzą ma nikłe szanse na sukces. Składają się na to trzy elementy:

  • Oczekiwania
  • Zarządzanie wynikami wraz z system mierników i nagród.
  • Wsparcie

Oczekiwania

W organizacji powinny być ustalone jednoznaczne oczekiwania, w jaki sposób należy postępować z wiedzą. Dobrą analogią są pieniądze organizacji – jest zawsze jasno ustalone, w jaki sposób należy postępować z pieniędzmi organizacji . Oczekiwania obejmują przypisanie do kogoś prawa własności do kluczowej wiedzy i określenie odpowiedzialności za nią. Innymi słowy wiedza w kluczowych obszarach ma właścicieli, którzy za nią odpowiadają zgodnie ze określonymi standardami firmy.
Standardy te powinny zostać spisane i konsekwentnie egzekwowane.

Co to oznacza w praktyce?
Na przykład – jaki jest akceptowalny poziom aktywności w danym obszarze?
Czy każdy projekt powinien przeprowadzać Retrospekcję czy tylko duże projekty?
Jak często powinno być przeprowadzane After Action Review?
Czy Peer Assist jest obowiązkowe czy jedynie opcjonalne?

Odpowiedzi na takie pytania powinny znajdować się w wewnętrznych Zasadach Zarządzania Wiedzą. Dla różnych części organizacji standardy mogą być różne, ale zawsze muszą być jednoznacznie określone.
Zasady te nie mogą być w konflikcie z innymi oczekiwaniami organizacji. Dla przykładu, nie ma sensu, oczekiwać współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i jednocześnie nagradzać wewnętrzną konkurencję poprzez sponsorowanie „nagrody dla najlepszego zespołu”.

Punkt „Oczekiwania” wskazuje pracownikom czego i od kogo się oczekuje w zakresie zarządzania wiedzą organizacji.

Pomiar wyników

Drugim elementem wchodzącym w skład Governance jest pomiar procesu stosowania systemu Zarządzania Wiedzą zgodnie z oczekiwaniami oraz system nagród i sankcji oparty na miernikach. Ci, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków w obszarze zarządzania wiedzą organizacji, a co potwierdzają mierniki, są wynagradzani. Ci, których działania nie są zgodne z oczekiwaniami ponoszą tego konsekwencje tego.
Zarządzanie Wiedzą nie może być opcją do wyboru, bo jeśli będzie opcjonalne, to zawsze przegra z bieżącymi zadaniami.

Wsparcie

Trzecim składnikiem Governance jest wsparcie takie, jak szkolenia, coaching, mentoring, a także źródła referencyjne, elearning, dostęp do zasobów wysokiej jakości. Wymogi muszą iść w parze z możliwościami wywiązania się z obowiązków.

Podsumowanie: Governance jest przekazem dla organizacji, że Zarządzanie Wiedzą jest obowiązkiem, a nie czynnością do wyboru. Ci, którzy będą wywiązywać się ze swoich obowiązków w tym obszarze będą wyróżniani i wynagradzani. Ci, którzy nie będą spełniać oczekiwań poniosą tego konsekwencje. System mierników wprowadza obiektywną ocenę zachowań, a organizacja zapewnia wsparcie, umożliwiające działania zgodne z oczekiwanymi.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *