200x200_FrameworkDobrą analogią dla systemu Zarządzania Wiedzą jest system zarządzania finansami firmy. W każdej firmie z pewnością:

 • są jasno ustalone Role i odpowiedzialność za finanse – są księgowi, dysponenci części budżetu (na przykład kierownicy projektów), audytorzy.
 • są jasno określone Procesy – budżetowanie, śledzenie kosztów, raportowanie. Każdy, kogo praca niesie odpowiedzialność finansową, wie w jaki sposób ma postępować z powierzonymi środkami finansowymi.
 • Technologia – niezależnie od tego, czy system jest prosty czy skomplikowany, każdy w firmie wie, jaka jest technologia i jak z tej technologii korzystać.
 • każdy tez wie jakie są oczekiwania kierownictwa.

Takie same zasady mają zastosowanie przy Zarządzaniu Wiedzą.

 • Role – każdy powinien wiedzieć, jaka jest jego rola i jaka odpowiedzialność za wiedzę zespołu, pionu, departamentu czy całej firmy. Powiedzmy, że w wyniku pracy jakiś zespół zdobył nowe doświadczenie – lepszy sposób na zrobienie czegoś lub bolesną nauczkę. Ta wiedza nie powinna zamykać się w ramach zespołu, to jest własność całej organizacji i ktoś powinien mieć przypisaną odpowiedzialność za to, żeby ta wiedza stała się dostępna dla innych.
 • Procesy – procedury, które mówią jak postępować z wiedzą, powinny być włączone do rutynowych praktyk organizacyjnych; jako przykład można byłoby wskazać następujące zasady:
  • Zasada nr 1: Przed rozpoczęciem zadania należy zrobić budżet wiedzy, tak jak robi się budżet finansowy – jaka wiedza jest potrzebna do wykonania zadania, czy ją posiadamy, jak uzupełnić to, czego nie wiemy? Tak, aby przystępować do zadania z pełną wiedzą, która jest potrzebna do jego zrobienia.
  • Zasada nr 2: W trakcie wykonywania zadania należy śledzić przepływ wiedzy tak, aby nowa wiedza mogła być przechwycona, współdzielona i wykorzystywana kolejnych zadaniach..
 • Technologia – może być prosta, może być skomplikowana, ale każdy powinien mieć dostęp do technologii, która pozwala:
  • Odszukać potrzebną wiedzę
  • Współdzielić wiedzą
  • Komunikować się z innymi
  • Przechowywać nową wiedzę

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *