Zarządzane Wiedzą - czym jest

Jaką wartość może wnieść Zarządzanie Wiedzą do organizacji?
Dużą. Ale tylko wtedy, kiedy jest poparcie Kadry Zarządzającej.
I jeśli oni dali zielone światło do wdrożenia.
Jeśli tego poparcia nie ma, to jest duża szansa na to, że wszystko się rozpłynie.

Teksty w tym dziale próbują pokazać, jaka jest wartość biznesowa Zarządzania Wiedzą.
Spoglądamy z perspektywy Governance.

Od czego zacząć? Może od infografiki: Wartość Zarządzania Wiedzą w obrazkach