Zarządzanie Wiedzą zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Najważniejsze. Na czym należy się skoncentrować?
Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Zarządzanie Wiedzą musi wspierać indywidualne potrzeby i indywidualne cele organizacji, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie co jest dla organizacji kluczowe.
Są cztery typowe obszary w których Zarządzanie Wiedzą wnosi dużą wartość:

  • Doskonałość operacyjna
  • Wiedza o Kliencie
  • Innowacyjność
  • Rozwój i Zmiana

Doskonałość operacyjna

Doskonałość operacyjna oznacza, że organizacja organizacja chce funkcjonować szybciej, taniej, lepiej, bardziej bezpiecznie dzięki poprawie wewnętrznych procesów. W tym przypadku kluczową wiedzą, na której Zarządzanie Wiedzą się koncentruje jest wewnętrzna wiedza o procesach. Strategia Zarządzania Wiedzą będzie obejmowała stałą poprawę i upowszechnianie dobrych praktyk, wykorzystywanie Community of Practice (Sieci Praktyków), innowacje.

Koncentracja na kliencie

Zadaniem strategii skoncentrowanej na kliencie jest dostarczenie wiedzy do miejsc, gdzie wiedza o kliencie jest ważna, czyli do ludzi, którzy pracują z klientem na co dzień. Celem jest poprawienie jakości usług, poprawienie relacji klient-firma i zrozumienie potrzeb klienta. A w ostatecznym rozrachunku celem jest zwiększenie sprzedaży, czy też w przypadku organizacji non-profit poprawienie innych mierników, wskazujących na skuteczność organizacji.
Kluczową wiedzą w tym obszarze jest wiedza o klientach, wiedza o produktach i usługach, jakie organizacja oferuje, o rynku, o konkurencji. To też jest wiedza o przetargach, o procesie sprzedaży, wiedza marketingowa. Strategia Zarządzania Wiedzą będzie obejmowała stworzenie dla zespołów sprzedażowych wiarygodnych i rzetelnych baz produktów i usług, czy zarządzanie relacjami z klientem.

Innowacyjność

Strategia innowacyjności koncentruje się na wytwarzaniu nowej wiedzy, aby generować nowe, lepsze produkty i usługi.
Kluczową wiedzą w tym obszarze jest wiedza o rynku i wiedza o technologii. Strategia Zarządzania Wiedzą koncentruje się na aktywnościach związanych z wytwarzaniem wiedzy, jak BDAL (Business Driven Action Learning), czy też gromadzeniu zewnętrznej wiedzy, jak badanie rynku. Celem może być też skrócenie cyklu wytwarzania nowego produktu i dostarczenia go rynek.

 Rozwój i zmiana

W tym obszarze Zarządzanie Wiedzą koncentruje się na przenoszeniu posiadanej wiedzy na nowe rynki czy nowych ludzi. Krytyczne jest identyfikowanie doświadczeń (lessons learnedsystem) i skutecznych metod, które sprawdziły się gdzieś indziej. Strategia Zarządzania Wiedzą koncentruje się na rozpowszechnianiu dobrych i eliminowaniu w ten sposób błędów oraz na skróceniu czasu wdrażania nowych pracowników.
W rzeczywistości w każdej firmie są elementy wszystkich 4 obszarów strategicznych. Niemniej jednak któryś z nich jest dominujący. Strategia Zarządzania Wiedzą powinna się skoncentrować na tym obszarze, a nie próbować od razu rozwiązywać wszystkie problemy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *