Zarządzanie Wiedzą musi wspierać indywidualne potrzeby i cele organizacji, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia. 
Nie ma tutaj jednego, uniwersalnego podejścia, bo też każda organizacja jest inna.

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie celów biznesowych. Po co to robimy?
To nie może być sztuka dla sztuki, to ma przynieść wymierne korzyści.
Ale jakie korzyści?
Co jest dla organizacji ważne? Najważniejsze?
Na czym należy się skoncentrować?
Jaka wiedza jest ważna? Najważniejsza?

I choć każda organizacja jest inna, to są cztery typowe obszary w których Zarządzanie Wiedzą wnosi dużą wartość:

  • Doskonałość operacyjna
  • Wiedza o Kliencie
  • Innowacyjność
  • Rozwój i zmiana

W rzeczywistości w każdej firmie są elementy wszystkich 4 obszarów strategicznych. Niemniej jednak któryś z nich jest dominujący. Strategia Zarządzania Wiedzą powinna się skoncentrować na tym obszarze, a nie próbować od razu rozwiązywać wszystkie problemy.

Doskonałość operacyjna

Doskonałość operacyjna oznacza, że organizacja organizacja chce funkcjonować szybciej, taniej, lepiej, bardziej bezpiecznie dzięki poprawie wewnętrznych procesów. W tym przypadku kluczową wiedzą, na której Zarządzanie Wiedzą się koncentruje jest wewnętrzna wiedza o procesach. Strategia Zarządzania Wiedzą będzie obejmowała stałą poprawę i upowszechnianie dobrych praktyk, wykorzystywanie Community of Practice, innowacje.

Koncentracja na kliencie

Zadaniem strategii skoncentrowanej na kliencie jest dostarczenie wiedzy do miejsc, gdzie wiedza o kliencie jest ważna, czyli do ludzi, którzy pracują z klientem na co dzień. Celem jest poprawienie jakości usług, poprawienie relacji klient-firma i zrozumienie potrzeb klienta. A w ostatecznym rozrachunku celem jest zwiększenie sprzedaży, czy też w przypadku organizacji non-profit poprawienie innych mierników, wskazujących na skuteczność organizacji.
Kluczową wiedzą w tym obszarze jest wiedza o klientach, wiedza o produktach i usługach, jakie organizacja oferuje, o rynku, o konkurencji. To też jest wiedza o przetargach, o procesie sprzedaży, wiedza marketingowa. Strategia Zarządzania Wiedzą będzie obejmowała stworzenie dla zespołów sprzedażowych wiarygodnych i rzetelnych baz produktów i usług, czy zarządzanie relacjami z klientem.

Innowacyjność

Strategia innowacyjności koncentruje się na wytwarzaniu nowej wiedzy, aby generować nowe, lepsze produkty i usługi.
Kluczową wiedzą w tym obszarze jest wiedza o rynku i wiedza o technologii. Strategia Zarządzania Wiedzą koncentruje się na aktywnościach związanych z wytwarzaniem wiedzy, jak BDAL (Business Driven Action Learning), czy też gromadzeniu zewnętrznej wiedzy, jak badanie rynku. Celem może być też skrócenie cyklu wytwarzania nowego produktu i dostarczenia go rynek.

 Rozwój i zmiana

W tym obszarze Zarządzanie Wiedzą koncentruje się na przenoszeniu posiadanej wiedzy na nowe rynki czy nowych ludzi. Krytyczne jest identyfikowanie doświadczeń (lessons learnedsystem) i skutecznych metod, które sprawdziły się gdzieś indziej. Strategia Zarządzania Wiedzą koncentruje się na rozpowszechnianiu dobrych i eliminowaniu w ten sposób błędów oraz na skróceniu czasu wdrażania nowych pracowników.

Zobacz Infografikę Wartość Zarządzania Wiedzą w obrazkach

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *